Kokousmateriaalit

Kutsu Armas Valste Yleisurheiluklubi ry:n vuosikokoukseen


Armas Valste Yleisurheiluklubi ry:n vuosikokous pidetään 6.6.2024 klo 18.00 
Paikka: Keskustakirjasto Oodi, Ryhmätila 1, Töölönlahdenkatu 4, 00100 Helsinki

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Kokouksen esityslista:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Esitetään hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta.
 6. Esitetään tilinpäätös ja tilin- tai toiminnantarkastajan lausunto suoritetusta tilien ja hallinnon tarkastuksesta.
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
 8. Vahvistetaan tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja siihen liittyvä talousarvio sekä päätetään jäsen- ja kannatusjäsenmaksujen suuruudesta.
 9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet.
 10. Valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö. Tilintarkastajaksi voidaan nimetä myös tilintarkastusyhteisö.
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 12. Käsitellään muut esille tulevat ja kokouksen käsittelyynsä hyväksymät asiat.
 13. Kokouksen päättäminen

Kokoukseen pyydetään ilmoittautumaan 3.6.2024 klo 18 mennessä tarjasandell(@)icloud.com. Kokoukseen osallistuminen edellyttää, että vuoden 2023 jäsenmaksu on maksettuna.

Kutsu Armas Valste Yleisurheiluklubi ry:n vuosikokoukseen


Armas Valste Yleisurheiluklubi ry:n vuosikokous pidetään 19.4.2023 klo 18.00 
Paikka: Otahalli/Saunakabinetti, Otaranta 6, 02150 Espoo

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Kokouksen esityslista:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Esitetään hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta.
 6. Esitetään tilinpäätös ja tilin- tai toiminnantarkastajan lausunto suoritetusta tilien ja hallinnon tarkastuksesta.
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
 8. Vahvistetaan tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja siihen liittyvä talousarvio sekä päätetään jäsen- ja kannatusjäsenmaksujen suuruudesta.
 9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet.
 10. Valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö. Tilintarkastajaksi voidaan nimetä myös tilintarkastusyhteisö.
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 12. Käsitellään muut esille tulevat ja kokouksen käsittelyynsä hyväksymät asiat.
 13. Kokouksen päättäminen

Kokoukseen pyydetään ilmoittautumaan 17.4.2023 klo 18 mennessä tarjasandell(@)icloud.com. Kokoukseen osallistuminen edellyttää, että vuoden 2023 jäsenmaksu on maksettuna.

PDF-tiedostoavyuk_tp_2022.pdf (148 kB)
Tilinpäätös2022
PDF-tiedostoav_talousarvio_2023.pdf (124 kB)
Talousarvio2023
PDF-tiedostoav_toimintasuunnitelma_2023.pdf (51 kB)
Toimintasuunnitelma2023
PDF-tiedostoav_toimintakertomus_2022.pdf (93 kB)
Toimitakertomus2022

Kutsu Armas Valste Yleisurheiluklubin vuosikokoukseen


Armas Valste Yleisurheiluklubin vuosikokous pidetään 21.6.2022 klo 18.00 
Paikka: Otahalli/Saunakabinetti, Otaranta 6, 02150 Espoo

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Kokouksen esityslista:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Esitetään hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta.
 6. Esitetään tilinpäätös ja tilin- tai toiminnantarkastajan lausunto suoritetusta tilien ja hallinnon tarkastuksesta.
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
 8. Vahvistetaan tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja siihen liittyvä talousarvio sekä päätetään jäsen- ja kannatusjäsenmaksujen suuruudesta.
 9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet.
 10. Valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö. Tilintarkastajaksi voidaan nimetä myös tilintarkastusyhteisö.
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 12. Käsitellään muut esille tulevat ja kokouksen käsittelyynsä hyväksymät asiat.
 13. Kokouksen päättäminen

Kokoukseen pyydetään ilmoittautumaan 19.6.2022 klo 18 mennessä tarjasandell(@)icloud.com. Kokoukseen osallistuminen edellyttää, että vuoden 2022 jäsenmaksu on maksettuna.

Kutsu Armas Valste -yleisurheiluklubin syyskokoukseen 2021

 

Aika: 24.11.2021 klo 20.00
Paikka: Urhea-halli, Suomi-kabinetti, Mäkelänkatu 47, 00550 Helsinki 

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat, hallituksen esitys sääntöjen muuttamisesta sekä kokouksen käsittelyyn hyväksymät asiat, joista tulee ilmoittaa sihteerille kirjallisesti viikkoa ennen kokousta osoitteella: tarjasandell@icloud.com

Hallituksen esitys sääntöjen muuttamisesta:
Sisältö säilyy pääsääntöisesti samana, mutta sääntöjen rakennetta on selkiytetty. Varsinaisesti sääntömuutokset koskevat:
- §6 nimenkirjoitusoikeus
”Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä tai rahastonhoitajan tai sihteerin kanssa tai hallituksen määräämät kaksi (2) yhdistyksen jäsentä yhdessä.” ehdotetaan muutettavaksi muotoon:
”Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai hallituksen tehtävään nimeämät kaksi yhdistyksen jäsentä yhdessä.”
- §8 vuosikokouskäytännön muuttaminen kevät- ja syyskokouksista yhteen vuosikokoukseen, joka pidetään maalis- tai huhtikuussa. Vuosikokouksessa valitaan jatkossa yksi tiliin- tai toiminnantarkastaja entisen kahden sijasta.
- §9 tapa, jolla vuosikokous jatkossa kutsutaan koolle

Pyydämme ilmoittautumaan TÄSTÄ keskiviikkoon 17.11.2021 mennessä. Voit samalla ilmoittautua ennen kokousta järjestettävään klubin 30 -vuotisjuhlaan sekä Urhea -hallin tutustumiskierrokselle. LUE LISÄÄ


Espoossa 5.11.2021

Hallitus


Kokouksen esityslista

 1. Kokouksen avaus
   
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkistajaa ja ääntenlaskijat (2)
   
 3. Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus
   
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
   
 5. Käsitellään hallituksen esitys Armas Valste -yleisurheiluklubin sääntöjen muuttamisesta. 
   
 6. Vahvistetaan vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja siihen liittyvä talousarvio sekä päätetään uusien varsinaisten jäsenten liittymismaksusta, seuraavan vuoden jäsen- ja kannatusmaksunsuuruudesta
   
 7. Päätetään tavasta jolla yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle
   
 8. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja ja muut jäsenet
   
 9. Valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi tilin- tai toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö.
   
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
   
 11. Käsitetään muut esille tulevat ja kokouksen käsittelyynsä hyväksymät asiat
   
 12. Kokouksen päättäminen

Voimassa olevat säännöt löytyvät täältäKutsu: Armas Valste Yleisurheiluklubin kevätkokous 2021
 

Tervetuloa Armas Valste Yleisurheiluklubin sääntömääräiseen kevätkokoukseen, joka pidetään poikkeavassa aikataulussa Covid-19 -tilanteen vuoksi.

Aika: 9.9.2021 klo 18.30
Paikka: Otahalli/Saunakabinetti, Otaranta 6, 02150 Espoo

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat sekä kokouksen käsittelyyn hyväksymät asiat, joista tulee ilmoittaa sihteerille kirjallisesti viikkoa ennen kokousta osoitteella: tarjasandell(@)icloud.com

Pyydämme ilmoittautumaan sähköpostilla tarjasandell(@)icloud.com keskiviikkoon 7.9..2021 mennessä.  Kokoukseen osallistuvilta edellytetään maskin käyttöä.

 

Espoossa 25.8.2021

Hallitus​Kokouksen esityslista

 

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkistajaa ja ääntenlaskijat (2)
 3. Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta
 6. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto tilien ja hallinnon tarkastamisesta
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 9. Käsitetään muut esille tulevat ja kokouksen käsittelyynsä hyväksymät asiat
 10. Kokouksen päättäminen

 

PDF-tiedostoAVToimintakertomus 2020.pdf (46 kB)
Toimintakertomus 2020
PDF-tiedostoAVYUK tp_2020.pdf (148 kB)
Tilinpäätös 2020

 

Kutsu: Armas Valste Yleisurheiluklubin syyskokous 2020

Tervetuloa Armas Valste Yleisurheiluklubin syyskokoukseen, joka pidetään poikkeusaikataulussa Covid-19 -tilanteen vuoksi.

Aika:  9.9.2021 klo 18.00
Paikka: Otahalli/saunakabinetti, Otaranta 6, 02150 Espoo

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat sekä kokouksen käsittelyyn hyväksymät asiat, joista tulee ilmoittaa sihteerille kirjallisesti viikkoa ennen kokousta osoitteella: tarjasandell@icloud.com

Pyydämme ilmoittautumaan sähköpostilla tarjasandell(@)icloud.com keskiviikkoon 7.9..2021 mennessä.  Kokoukseen osallistuvilta edellytetään maskin käyttöä.

Espoossa 25.8.2021

Hallitus​


ESITYSLISTA

 

Kokouksen esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkistajaa ja ääntenlaskijat (2)
3. Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja siihen liittyvä talousarvio sekä päätetään uusien varsinaisten jäsenten liittymismaksusta, seuraavan vuoden jäsen- ja kannatusmaksunsuuruudesta
6. Päätetään tavasta jolla yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle
7. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja ja muut jäsenet
8. Valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt, joista toisen tilintarkastajan ja hänen varahenkilönsä tulee olla KHT tai HTM
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
10. Käsitetään muut esille tulevat ja kokouksen käsittelyynsä hyväksymät asiat
11. Kokouksen päättäminen

 

PDF-tiedostoAV toimintasuunnitelma 2021.pdf (47 kB)
Toimintasuunnitelma 2021
PDF-tiedostoAV talousarvio 2021 .pdf (75 kB)
Talousarvio 2021

Kutsu Armas Valste Yleisurheiluklubin kevätkokoukseen 2020
 

Tervetuloa Armas Valste Yleisurheiluklubin sääntömääräiseen kevätkokoukseen, joka poikkeustilanteen vuoksi pidetään poikkeavassa aikataulussa.

Aika: 27.11.2020 klo 18.30
Paikka: Otahalli/Saunakabinetti, Otaranta 6, 02150 Espoo

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat sekä kokouksen käsittelyyn hyväksymät asiat, joista tulee ilmoittaa sihteerille kirjallisesti viikkoa ennen kokousta osoitteella: tarjasandell(@)icloud.com

Pyydämme ilmoittautumaan sähköpostilla tarjasandell(@)icloud.com keskiviikkoon 25.11.2020 mennessä.  Kokoukseen osallistuvilta edellytetään maskin käyttöä.Kokouksen esityslista

 

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkistajaa ja ääntenlaskijat (2)
 3. Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta
 6. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto tilien ja hallinnon tarkastamisesta
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 9. Käsitetään muut esille tulevat ja kokouksen käsittelyynsä hyväksymät asiat
 10. Kokouksen päättäminen

Kokoukseen osallistuminen edellyttää, että vuoden 2020 jäsenmaksu on maksettu. Lasku on lähetetty 14.2.2020.  Mikäli et ole saanut laskua ja haluat olla mukana tukemassa klubin toimintaa, olethan yhteydessä sihteeriin

Armas Valste Yleisurheiluklubi
Hallitus


 

 

Kutsu: Armas Valste Yleisurheiluklubin syyskokous

Tervetuloa Armas Valste Yleisurheiluklubin syyskokoukseen
Aika:  15.11.2018 klo 18.00
Paikka: Otahalli/saunakabinetti, Otaranta 6, 02150 Espoo

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat sekä kokouksen käsittelyyn hyväksymät asiat, joista tulee ilmoittaa sihteerille kirjallisesti viikkoa ennen kokousta osoitteella: tarjasandell@icloud.com

Ilmoittautumiset 11.11.2019 mennessä osoitteella tarjasandell@icloud.com

Espoossa 29.10.2019

Hallitus​


ESITYSLISTA

 

Kokouksen esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkistajaa ja ääntenlaskijat (2)
3. Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja siihen liittyvä talousarvio sekä päätetään uusien varsinaisten jäsenten liittymismaksusta, seuraavan vuoden jäsen- ja kannatusmaksunsuuruudesta
6. Päätetään tavasta jolla yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle
7. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja ja muut jäsenet
8. Valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt, joista toisen tilintarkastajan ja hänen varahenkilönsä tulee olla KHT tai HTM
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
10. Käsitetään muut esille tulevat ja kokouksen käsittelyynsä hyväksymät asiat
11. Kokouksen päättäminen

 

PDF-tiedostoav toimintasuunnitelma 2020.pdf (47 kB)
Toimintasuunnitelma 2020
PDF-tiedostoav talousarvio 2020.pdf (235 kB)
Talousarvio 2020
PDF-tiedostoAVToimintakertomus2018.pdf (91 kB)
Toimintakertomus 2019
PDF-tiedostoAVYUK tp_2018.pdf (203 kB)
Tilinpäätös 2018

 

Kutsu: Armas Valste Yleisurheiluklubin syyskokous

Tervetuloa Armas Valste Yleisurheiluklubin syyskokoukseen
Aika:  17.12.2018 klo 18.00
Paikka: Hotelli Kalastajatorppa, Kalastajatorpantie 1, Helsinki. Kokoustila on Berlin-kokoustila Sea Side Wingissä, käynti tilaan hotellin sisäänkäyntiä vastapäinen rantarakennus.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat, päätetään sääntöjen §9 muutoksesta sekä kokouksen käsittelyyn hyväksymät asiat, joista tulee ilmoittaa sihteerille kirjallisesti viikkoa ennen kokousta osoitteella: tarja.sandell@elisanet.fi

Ilmoittautumiset 12.12.2018 mennessä osoitteella tarja.sandell@elisanet.fi

Espoossa 3.12.2018

Hallitus​


ESITYSLISTA

 

Kokouksen esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkistajaa ja ääntenlaskijat (2)
3. Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja siihen liittyvä talousarvio sekä päätetään uusien varsinaisten jäsenten liittymismaksusta, seuraavan vuoden jäsen- ja kannatusmaksunsuuruudesta
6. Päätetään sääntöjen §9 muutoksesta, joka koskee tapoja toimittaa vuosikokouskutsu jäsenille
7. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja ja muut jäsenet
8. Valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt, joista toisen tilintarkastajan ja hänen varahenkilönsä tulee olla KHT tai HTM
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
10. Käsitetään muut esille tulevat ja kokouksen käsittelyynsä hyväksymät asiat
11. Kokouksen päättäminen

 

PDF-tiedostoav talousarvio 2019.pdf (237 kB)
Talousarvio 2019
PDF-tiedostoav_toimintasuunnitelma 2019.pdf (47 kB)
Toimintasuunnitelma 2019
PDF-tiedostoAV_syyskokous_17122018 (signed).pdf (61 kB)

 

Kutsu: Armas Valste Yleisurheiluklubin kevätkokous

Tervetuloa Armas Valste Yleisurheiluklubin kevätkokoukseen
Aika:  7.5.2018 klo 18.00
Paikka: Kalastajatorppa, Kalastajatorpantie 1, Helsinki

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat sekä kokouksen käsittelyyn hyväksymät asiat, joista tulee ilmoittaa sihteerille kirjallisesti viikkoa ennen kokousta osoitteella: tarja.sandell@elisanet.fi

Ilmoittautumiset 3.5.2018 mennessä osoitteella tarja.sandell@elisanet.fi

Hallitus​


ESITYSLISTA

 

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkistajaa ja ääntenlaskijat (2)
 3. Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta
 6. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto tilien ja hallinnon tarkastamisesta
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 9. Käsitetään muut esille tulevat ja kokouksen käsittelyynsä hyväksymät asiat
 10. Kokouksen päättäminen

 

Kutsu: Armas Valste Yleisurheiluklubin syyskokous

Tervetuloa Armas Valste Yleisurheiluklubin syyskokoukseen
Aika: 28.12.2017 klo 17.00
Paikka: Kalastajatorppa, Kalastajatorpantie 1, Helsinki

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat sekä kokouksen käsittelyyn hyväksymät asiat, joista tulee ilmoittaa sihteerille kirjallisesti viikkoa ennen kokousta osoitteella: jukkarimpi@me.com

Ilmoittautumiset 27.12.2017 mennessä osoitteella jukkarimpi@me.com

 

> Esityslista

> Toimintasuunnitelma 2018

> Budjetti 2018

 

Hallitus


 

Kutsu kevätkokoukseen tiistaina 23.5.2017 klo 17.00 Sarfvikin Golfklubilla

Kevätkokouksen esityslistalla on sääntömääräiset asiat.

Muissa asioissa käsitellään sihteerille ennen kokousta toimitetut asiat.

Lataa kokouskutsu ja esityslista tästä>

Tervetuloa kokoukseen!
Armas Valste Yleisurheiluklubi ry
Hallitus


 

Kuva kevätkokouksesta 2016 Hilton Kalastajantorpan Boardroom-kokoustilasta.

Armas Valste Yleisurheiluklubin syyskokous 15.11.2016 Hilton Kalastajantorpalla

Jo tutuksi tulleessa paikassa, Hilton London -kokoustilassa, aiheina toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruus. Kokouksessa valitaan myös yhdistyksen puheenjohtaja ja hallituksen kokoonpano.

Kokouskutsu lähetetään sähköpostitse kaikille niille jäsenille, jotka ovat sähköpostinsa meille antaneet. Muut jäsenet saavat kutsun postitse.

Tervetuloa!


 

Valste-klubin kevätkokous pidettiin 7.3.2016 Kalastajatorpalla, Helsingissä. vasemmalta Hilding Wikner, Jarmo Mäkelä, Jouko Pellosniemi, kokouksen puheenjohtajaksi valittu Risto Ankio, Raimo Rissanen ja Valste-klubin puheenjohtaja Rauno Pusa.

Valste-klubin kevätkokous pidettiin 7.3.2016 Kalastajatorpalla, Helsingissä

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Ankio.

Kevätkokouksen pöytäkirjan voi ladata tästä!

Toimintakertomuksen vuodelta 2015 voit ladata tästä!


 

MS Word -tiedostoAVkevatkokouskutsu2016.doc (120 kB)
Valste Klubin Kevätkokouskutsu
MS Word -tiedostoAVkevatkokPTK2016.doc (121 kB)
Valste-klubin kevätkokouksen pöytäkirja 2016
MS Word -tiedostoAVToimintakertomus2015_v2.doc (530 kB)
Valste-klubin toimintakertomus 2015
MS Word -tiedostoAVsyyskokouskutsu2016.doc (119 kB)
Valste-klubin syyskokouskutsu 15.11.2016
PDF-tiedostoTalousarvio2017.pdf (54 kB)
Valste-klubin talousarvio 2017
MS Word -tiedostoAVYUK_toimintasuunnitelma_2017.doc (116 kB)
Valste-klubin toimintasuunnitelma 2017
MS Word -tiedostoAVkevatkokouskutsu2017.doc (119 kB)
Valste-Klubin kevätkokouskutsu2017
PDF-tiedostoAVYK_Syyskokouskutsu2812.pdf (156 kB)
Valste Syyskokouskutsu 2017
PDF-tiedostoAVYK_Talousarvio2018_final.pdf (28 kB)
Valste budjetti 2018
PDF-tiedostoAVYK_toimintasuunnitelma_2018.pdf (168 kB)
Valste toimintasuunnitelma 2018
PDF-tiedostoavyuk tp_2019.pdf (148 kB)
Tilinpäätös 2019
PDF-tiedostoavyuk_toimintakertomus 2019.pdf (91 kB)